1 procentPrzekaż 1%
na 6 Szczep!


Z wyjazdu :)

W tym miejscu podczas naszych obozów i biwaków można przeczytać, co aktualnie robimy!

Dane


ZHP
Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Gniezno
6 Szczep Harcerski
ul. Wyszyńskiego 26
62-200 Gniezno


Telefon: 725 045 133
kontakt@6szczep.pl

Ankieta

Gdybym na biwak mógł zabrać tylko jedną rzecz, to wziąłbym...

saperkę
plecak
szczoteczkę do zębów (na pewno ktoś będzie miał pastę)
komórkę
laptopa z Fejsbukiem
mundur harcerski
zapałki
książkę

Projekt "Światowa Sieć Przyjaźni"Projekt "Światowa Sieć Przyjaźni" jest współorganizowany i współfinansowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

http://www.umww.pl


Projekt "Światowa Sieć Przyjaźni" ma za zadanie wspierać nawiązywanie kontaktów międzynarodowych przez wielkopolską młodzież, zachęcać do edukacji pozaformalnej w zakresie języków obcych, a także promować nasze województwo w kraju i poza jego granicami. Jest także jednym z etapów naszych przygotowań do wyjazdu na 22. Światowe Jamboree Skautowe w Szwecji w 2011 roku.

Projekt podzielony jest na trzy fazy: faza I - kontakty organizacji skautowych, faza II - pierwsze przesyłki i zejście do szkół, faza III - efekty długoterminowe.

Faza I

Czas trwania fazy: od początku października do połowy listopada

W ramach tej fazy uczestnicy projektu – członkowie naszej organizacji – nawiązują kontakt z rówieśnikami za granicą za pomocą Internetu. Kontakt nawiązywany jest za pośrednictwem Internetu, w tym także w czasie odbywającego się w dniach 16-17. października Jamboree on The Internet – ogólnoświatowego spotkania skautów w Internecie. Podczas tej fazy co najmniej 100 osób z terenu województwa wielkopolskiego nawiąże współpracę z co najmniej 400 osobami ze wszystkich kontynentów świata.

W ramach tej fazy odbędzie się też rekrutacja środowisk naszej organizacji z całej Polski, zainteresowanych włączeniem się do projektu ŚSP. Wszystkie środowiska otrzymają pakiet materiałów promujących nasze województwo

Efekt fazy: w bazie danych Światowej Sieci Przyjaźni znajdą się adresy poczty tradycyjnej do zbiorczych stacji ŚSP na całym świecie, pozwalające na jednoczesną korespondencję z co najmniej 400 osobami.


Inauguracja projektu ŚSP - gnieźnieńscy harcerze poznają przyjaciół z zagranicy w Internecie

Faza II

Czas trwania fazy: od połowy listopada do końca grudnia

W ramach tej fazy uczestnicy z całej Polski realizujący projekt przesyłają na adresy z całego świata pierwsze przesyłki, które zawierają:

  • listy od każdego członka zarejestrowanego w danej stacji ŚSP do dowolnie wybranego członka w docelowej stacji ŚSP w języku obcym,
  • informacje o własnym regionie stacji ŚSP,
  • materiały promocyjne UMWW (warunek przystąpienia do realizacji projektu),
  • zdjęcia, odciski palców, dowolne inne materiały przygotowane przez stację ŚSP (będzie również ogłoszony konkurs na najciekawszy skład paczki)
Jednocześnie tworzone jest pismo do szkół, w którym szkoły zachęcane są do przejęcia działającej przy swojej szkole stacji ŚSP w swoją strukturę społeczności uczniowskiej. Pisma te działające stacje ŚSP będą zanosić do szkół (Domów Kultury itp.), a po uzyskaniu zgody Dyrekcji (lub Rady Pedagogicznej) projekt ten rozszerzą na wszystkich uczniów swojej szkoły (chętnych członków Domu Kultury itp.) – którzy listy będą mogli pisać chociażby na lekcjach języka obcego, ale także podczas kół zainteresowań. Listy też pisane będą cały czas przez harcerzy – członków pierwotnej stacji ŚSP.

Podobne pisma napisane zostaną przez stacje ŚSP w innych krajach do władz szkół (lub innych organizacji), przy których działają. W ten sposób w krótkim czasie współpraca w ramach ŚSP dotyczyć będzie kilkuset osób z terenu całych szkół lub innych jednostek kultury.

Efekt fazy: każda stacja ŚSP będzie działać jako jednostka szkolna (lub w ramach innej organizacji), co pozwoli znacznie zwiększyć liczbę osób, na które oddziaływać będzie projekt. Głównym tematem wymiany myśli między stacjami ŚSP będzie cały czas promocja regionu.

Faza III

Czas trwania fazy: oby do końca świata!

W fazie tej stacje ŚSP na całym świecie korespondują ze sobą. Do projektu, za pośrednictwem strony internetowej, cały czas dołączać mogą nowe stacje. Każda nowa stacja we własnym zakresie pozyskuje (z naszą pomocą) stację partnerską za granicą. W ramach wykorzystania efektów prac stacji ŚSP na bieżąco przekazujemy stacjom informacje o prowadzonych w Polsce szkoleniach w zakresie wymian młodzieżowych i wspieramy organizację wymian między stacjami.

Zgłoszenia do projektu ŚSP

Do projektu ŚSP można dołączyć w każdej chwili - wystarczy napisać wiadomość e-mail do koordynatora projektu, phm. Stanisława Nowaka. Zainteresowanym szkołom, jednostkom harcerskim i innym organizacjom pozarządowym przekazany zostanie pakiet materiałów, zawierający informacje niezbędne do przyłączenia się do nas.

Gnieźnieńska stacja ŚSP!

Już niedługo na tej stronie będą zamieszczane dokładne informacje o działającej w porozumieniu z dwiema gnieźnieńskimi szkołami lokalnej stacji SŚP (wraz ze zdjęciami, artykułami prasowymi i innymi! Prosimy zaglądać na naszą stronę :)


Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego, członkiem organizacji międzynarodowych - WOSM i WAGGGS

stat4u